Lerketrær på rømmen

Stensparken, foto Eli Hovdenak